EU ETS

Sme držiteľom európskej akreditácie v systéme EU ETS na overovanie údajov o skleníkových plynoch (ročné údaje o emisiách CO₂ , aktuálne dosiahnuté úrovne činnosti, resp. jej zmeny, alokácie a validácie monitorovacích plánov, či metodík monitorovania ročných emisií, atď.). Máme praktické skúsenosti s overovaním týchto údajov aj v zahraničí.

Legislatívne predpisy aktuálne platné pre túto oblasť nájdete na nasledujúcich linkoch: