Konateľ spoločnosti

Ing. Alena Popovičová, PhD.

Odborní pracovníci

ETS

IPKZ, emisie/imisie a pachové látky

Ing. Alena Popovičová, PhD.

Mgr. Veronika Gregusová, PhD.

+421 948 260 012
veronika.gregusova@arpenviro.sk

Mgr. Dóra Mészárosová (MD)

dora.meszarosova@arpenviro.sk

Ing. Adriana Toková (MD)

Ing. Hana Hanuljaková

hana.hanuljakova@arpenviro.sk

EIA, rozptylové štúdie pachových a znečisťujúcich látok

Ing. Alena Popovičová, PhD.

Ing. Hana Hanuljaková

hana.hanuljakova@arpenviro.sk

Uhlíková stopa, LCA a ESG

Ing. Alena Popovičová, PhD.

Ing. Hana Hanuljaková

hana.hanuljakova@arpenviro.sk

Ing. Alexandra Tulipánová

Vodné a odpadové hospodárstvo

Ing. Martina Micenková

Ing. František Őszi

Ing. Blažena Vajsáblová

Interné audity ISO 14001

Systém manažérstva a ekonomickí pracovníci

Bc. Sandra Androvičová

Interný audítor pre oddelenie skleníkových plynov

Bc. Anikó Ferenczi

Manažér kvality pre oddelenie skleníkových plynov, Cenové ponuky, Objednávky, Zmluvy, Faktúry

Erika Ferenczi

Interný audítor pre oddelenie skleníkových plynov, Cenové ponuky, Objednávky, Zmluvy, Faktúry