logo-aprenviro

Staráme sa
o zelenšiu a udržateľnú budúcnosť

Emisie / Imisie,Uhlíková stopa, EU ETS

ARPenviro, s.r.o.

Naša spoločnosť poskytuje konzultačné, poradenské, technické a školiace služby v oblasti životného prostredia, predovšetkým so zameraním na ochranu ovzdušia – teda emisie, imisie, skleníkové plyny a fluórované skleníkové plyny, už od roku 1998.

Tím našich odborníkov má bohaté skúsenosti aj v ostatných zložkách ŽP - vodné a odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, environmentálne záťaže a Východiskové správy, či posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

vypocet uhlikovej stopy
vypocet uhlikovej stopy-2

Naše služby

Máme za sebou viac ako

700
Spokojných klientov
350
akreditovaných verifikácií a udelených certifikátov
20
Rokov v biznise

Certifikáty